Partneri

WIP Vācija

WIP Gmbh & Planungs Co KG ir aktīvs atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes sektorā vairāk nekā trīs dekādes, starptautiskā līmenī sniedzot virkni tehnisko ekspertu un netehnisko pakalpojumu gan industriālajiem, gan publiskā sektora...

WIP

ENVIROS Čehija

SKM Enviros ir tirgus līderis konsultāciju sniegšanā par ūdens, vides, ilgtspējības, veselības un drošības risinājumiem. ENVIROS ir viens no dažiem konsultāciju uzņēmumiem, kas spēj apvienot vietējo kompetenci un zināšanas ar globāli pieejamajām...

ENVIROS

VTT Somija

VTT – Somijas Tehniskās izpētes centrs
VTT Somijas Tehniskās izpētes centrs ir lielākā multi-tehnoloģisko pētījumu organizācija Ziemeļeiropā. VTT ir dibināts 1944.gadā. Galvenais VTT bioenerģijas pētījumu mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu...

VTT

AUA Grieķija

Atēnu Lauksaimniecības universitāte (AUA)
Atjaunojamās enerģijas grupa (AEG)
Institūcijas vispārējs apskats
Atēnu Lauksaimniecības universitāte (AUA) ir trešā vecākā universitāte Grieķijā. Kopš 1920.gada tā sniedz ieguldījumu Grieķijas un...

AUA

BAT Vācija

Ahentāles Bioenerģijas centrs (BAT) darbojas publiskās un privātās partnerības formā: Bioenerģijas centrs pieder vienlaikus reģiona pašvaldībām un privātajiem MVU, biomasas piegādātājiem un reģiona zaļajiem investoriem. Bioenerģijas centrs...

BAT

EKODOMA Latvija

SIA “Ekodoma” ir neatkarīgs inženierpakalpojumu uzņēmums ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas jomā. Uzņēmumu 1991.gadā dibināja divi Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu...

EKODOMA

WCD Īrija

Westmeath Community Development Ltd ir izveidota 1993.gadā LEADER II programmas ietvaros, lai Vestmītas grāfistē īstenotu lauku attīstības programmu. 1996.gadā tas arī kļuva par grāfistes teritoriālo partneri un kā tāds kvalificējās Vietējās...

WCD

EAP Bulgārija

Plovdivas enerģētikas aģentūra (EAP) ir pirmā Bulgārijā izveidotā enerģijas pārvaldības aģentūra. Tā dibināta 1999.gadā Eiropas Komisijas programmas SAVE II ietvaros. EAP ir Eiropas reģionālo enerģētikas un vides aģentūru federācijas (FEDARENE)...

EAP

SAT Francija

SAT – Triēves Reģionālās plānošanas sindikāts, Francija
www.alpes-trieves.com
The Syndicat d’Aménagement du Trièves, SAT, ir zemes izmantošanas plānošanas konfederācija. Tā ir starppašvaldību sadarbības valsts institūcija, kas izveidota...

SAT

EAZK Čehija

Zlinas reģiona enerģētikas aģentūra, Čehija
Sniegtie pakalpojumi
Aģentūra sniedz sekojošus bezmaksas pakalpojumus:
1. enerģētikas konsultācijas, lai palielinātu energoefektivitāti un enerģētisko neatkarību;2. informācijas izplatīšana un labas...

EAZK

CAPITAL CONNECT Grieķija

Capital Connect Venture Partners ir privāts akciju fonds, kas investē inovatīvos Grieķijas mazajos un vidējos uzņēmumos jaunos ekonomikas sektoros un organizācijās, kuru konkurētspējas priekšrocības rada inovācijas.
Capital Connect Consultants...

CAPITAL CONNECT

ELARD Beļģija

Eiropas LEADER asociācija lauku attīstībai (ELARD) ir starptautiska bezpeļņas asociācija, ko 1991.gadā izveidoja dažādu Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālie LEADER tīkli. Sākotnējie organizācijas dibinātāji ir:

Francijas lauku...

ELARD