PROJEKTS

Green Field

Projekts atbalsta “bioenerģijas reģionu” izveidi Eiropas lauku teritorijās.

"Bioenerģijas reģions"projekta izpratnē nodrošina vismaz 1/3 no tā siltuma un elektroenerģijas patēriņa ar reģionāliem un ilgtspējīgiem bioenerģijas resursiem, galveno uzsvaru liekot uz biomasu.

BioRegions:

  • atbalstīs efektīvu un drošu biomasas tirgu attīstību piecos mērķa reģionos;
  • veicinās investīcijas bioenerģijas projektos un vietējo ieinteresēto pušu tirdzniecības uzņēmumos;
  • Iiedvesmos lauku teritorijas sekot mērķa reģionu piemēram.