O projektu

Projekt BioRegions pozvedne rozvoj bioenergetických regionů na evropskou úroveň s využitím poznatků nejpokročilejších oblastí.

Dosažení uvedeného cíle se řídí tímto pracovním plánem:

  1. stanovení činitelů úspěchu ve „vzorových“ regionech
  2. nvzájemné propojení činností v cílových regionech
  3. vypracování akčního plánu pro vytvoření pěti nových bioenergetických regionů
  4. podpora realizace akčního plánu v cílových regionech
  5. povzbuzení a podpora ostatních regionů k napodobování činností tohoto projektu.

nejnovější dokument

Bioregions E-leaflet

Bioregions E-leaflet

Každý region přijme formálně akční plán, který bude obsahovat časový harmonogram a mezníky s cílem posílit využívání bioenergie používané k výrobě elektřiny a tepla alespoň na 1/3 v poměru k celkové poptávce po energii.

  1. V rámci realizace prvních kroků plánu musí být alespoň 2 MW z projektů v rozvodné síti a to až dokonce projektu BioRegions.
  2. Bude proveden rozbor možností financování pěti konkrétních projektů, které získají podporu k zajištění plného financování.
  3. Po skončení projektu bude vypracován jednoznačný plán, zajištěna politická podpora a potřebné množství zúčastněných místních subjektů, které zajistí pokračování činností projektu.
  4. Bude povzbuzována a podporována realizace podobných činností v oblasti prostřednictvím sítě ELARD, která má přístup k více než 600 regionům v Evropě.
Intelligent Energy Europe Logo

Bioregions je podporována ES v rámci programu Inteligentní energie pro Evropu