Mērķi

Buldozer handling biomassBioRegions ir projekts, kas:

  1. identificē veiksmes faktorus “labas prakses” reģionos;
  2. organizē tīkla veidošanas aktivitātes mērķa reģionos;
  3. izveido rīcības plānu piecu jaunu bioenerģijas reģionu radīšanai;
  4. atbalsta rīcības plānu ieviešanu mērķa reģionos;
  5. iedrošina citus reģionus atkārtot projekta aktivitātes un atbalsta tās.