Projekt

Green Field

Projekt podporuje vytváření "bioenergetických regionů" ve venkovských oblastech Evropy.

"Bioenergetických region" je region, který získává alespoň 1/3 energie potřebné k vytápění a výrobě elektřiny z regionálních a udržitelných energetických zdrojů, s důrazem na využití pevné biomasy.
  • Podporuje rozvoj účinných a spolehlivých trhů pro pevnou biomasu v pěti cílových regionech.
  • Vytváří podněty k investicím do bioenergetických projektů a podniků místních dotčených subjektů.
  • Povzbuzuje okolní venkovské oblasti, aby následovaly příkladu cílových regionů.