Cíle

Buldozer handling biomassProjekt BioRegions je cíleným projektem, který:

  1. stanoví činitele úspěchu ve „vzorových“ regionech
  2. organizuje vzájemné propojení činností v cílových regionech
  3. vypracovává akční plán pro vytvoření pěti nových bioenergetických regionů
  4. podporuje realizaci akčního plánu v cílových regionech
  5. povzbuzuje a podporuje ostatní regiony k napodobování činností tohoto projektu.