ПРОЕКТЪТ

Green Field

Проектът ще подкрепи създаването на "биоенергийни региони" в селските области на Европа.

"Биоенергийният регион" удовлетворява поне 1/3 от своята енергийна нужда за отопление и електрическа енергия с регионални и устойчиви биоенергийни източници. Набляга основно на потреблението на твърдата биомаса.

БиоРегионите ще:

  • Подкрепят развитието на ефективни и надеждни пазари за твърда биомаса в пет целеви региона.
  • Стимулират инвестициите за биоенергийни проекти и търговия за местни заинтересовани лица.
  • Вдъхновят селските региони да последват примера на целевите региони.