Партньори

WIP – Възобновяеми енергии Германия

WIP Gmbh & Planungs Co KG работи в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност повече от три десетилетия. Предоставя широк спектър от техническа експертиза и нетехнически услуги за клиенти от индустриалния и обществения...

WIP – Възобновяеми енергии

ENVIROS Чешка република

ENVIROS, Прага, Чешката република, която е член на международната група SKM Enviros, е основана през 2002 при сливането на две компании с дългосрочни условия - March Consulting (1994) и SRC International CS (1992) с цел да се предоставят на...

ENVIROS

VTT –Versatile bioenergy R&D Финландия

VTT Център за технически проучвания - Финландия е най-голямата мултитехнологична приложна изследователска организация в Северна Европа. VTT е основана през 1944.Основната цел на проучванията на биоенергиите във VTT е намаляване емисиите...

VTT –Versatile bioenergy R&D

AUA - Аграрен университет – Атина Гърция

Група за възобновяема енергия (REG)
Преглед на институцията
Аграрен университет – Атина (AUA) е третият най-стар университет в Гърция. От 1920 допринася неимоверно за гръцкото и европейско стопанство и икономическо развитие, като провежда...

AUA - Аграрен университет – Атина

BAT: Център за биоенергии Ахентал Германия

Центърът за биоенергии Ахентал действа като публично-частно партньорство: същевременно той е собственост на общини от региона, частни малки и средни предприятия, доставчици на биомаса и зелени инвеститори в региона. Предоставя на региона...

BAT: Център за биоенергии Ахентал

EKODOMA Ltd Латвия

Ekodoma, Ltd e независима инженерна компания, с повече от 10-годишен опит в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергии. Компанията е основана през 1991 от двама професори от Техническия университет в Рига и Института за...

EKODOMA Ltd

WCD Ирландия

Общността за развитие Уестмийт е основана през 1993 в рамките на програмата LEADER II, за да проведе програма за регионално развитие в графство Уестмийт. През 1996 Уестмийт стана Област за партньорство в графството и като такава получи...

WCD

EAП: Енергийна агенция – Пловдив България

P>Енергийна агенция – Пловдив (България) е първата агенция за управление на енергията в България. Основана през 1999 по програмата SAVE II на Европейската комисия. ЕАПе член на Европейската федерация на регионалните енергийни агенции...

EAП: Енергийна агенция – Пловдив

SAT: Синдикат за регионално планиране - Треви Франция

Синдикатът за регионално развитие в Треви (SAT) е конфедерация за планиране използването на земните площи. Това е обществена единица, която си сътрудничи с конфедерация между няколко общини, наречени EPCI и създадена през 1981. Основните му...

SAT: Синдикат за регионално планиране - Треви

EAZK: Енергийна агенция на Жлинския регион, o.p.s. Чешка република

P>Услуги с нестопанска цел:
 
1. енергийно консултиране с цел повишаване на енергийната и лична ефективност 2. разпространение и промотиране на добри практики3. аналитична и концептуална работа4. започване и подготовка на проекти с фокус...

EAZK: Енергийна агенция на Жлинския регион, o.p.s.

Capital Connect Гърция

Capital Connect Venture Partners е частен фонд, финансиращ иновативни гръцки малки и средни предприятия в секторите на новата икономика и компании, при които конкурентноспособността се задвижва от иновациите.
Capital Connect Consultants...

Capital Connect

ELARD Белгия

Европейската LEADER асоциация за селско развитие (ELARD) е международна организация с нестопанска цел, която е основана през 1999 от Националните мрежи LEADER в страните-членки на ЕС. Страните-членки, които са я основали първоначално са:...

ELARD