Цели

Buldozer handling biomass"БиоРегиони" ще:

  1. Идентифицира факторите за успех в регионите чрез обмен на "добри практики"
  2. Организира дейности за създаването на мрежа в целевите региони
  3. Определи план за действие за реализиране на пет нови биоенергийни региона
  4. Подкрепи реазлизирането на Планове за действие в целевите региони
  5. Окуражи и подкрепи други региони да повторят дейностите по проекта