Vestmītas (Westmeath) grāfiste Īrija

Vestmītas grāfiste atrodas Īrijas vidusdaļā, Lensteras (Leinster) provinces rietumos, un tā ir plaši pazīstama kā “ezeru grāfiste”. Grāfiste aizņem 1764 km² (710 kvadrātjūdzes) lielu teritoriju, un iedzīvotāju skaits tajā ir 79 403 (2006.gada dati). Kopš 2002.gada ir vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums par 10%. Vestmītas ekonomikas pamats tradicionāli ir bijusi lauksaimniecība, bet tam ir tendence samazināties. Zeme pārsvarā tiek izmantota ganībām, lielākoties liellopu audzēšanai un reģionā ir vairākas pienotavas. Mazāka daļa fermu ir iesaistītas zemes apstrādē un mežsaimniecībā. Tūrisms Vestmītā galvenokārt attīstās ap ezeriem un upēm. Grāfistē ir arī nelielas vieglās rūpniecības aktivitātes, galvenokārt pārtikas pārstrāde un patēriņa preču ražošana.

Enerģijas lietošanā dominē naftas produkti (64%), elektroenerģija (16%) un gāze (12%), kā arī nedaudz kūdra un ogles. Tādējādi grāfistē vairāk kā 90% no kopējiem enerģijas avotiem ir fosilais kurināmais, un reģionos ir atkarīgs no importa. Atjaunojamās enerģijas daļa tiek lēsta mazāk par 1%. Grāfistē nav nozīmīgu enerģijas ražošanas avotu, bet kaimiņu reģionos ir trīs spēkstacijas, kurās elektroenerģija tiek ražota, dedzinot kūdru. Ir uzsākts mežu audzētāju tīkla attīstīšanas process, lai piegādātu spēkstacijām biomasu līdzsadedzināšanai.