Sredna Gora Bulgārija

Šis Bulgārijas bioreģions aptver Sredna Gora kalnu teritoriju ar kopējo platību 5990 km², garumu 285 km un platumu 50 km. Reģiona iedzīvotāju skaits ir 121 440.

Sredna Gora kalni atrodas Bulgārijas centrālajā daļā, starp Balkānu kalnu grēdu un Trāķijas līdzenumu. Augstākā virsotne ir Bogdana kalns (1604 m). Šie kalni atrodas paralēli Balkānu kalniem. Sredna Gora kalnu grēdu trijās daļās sadala upes Topolnica (Topolnica) un Strjama (Stryama): rietumu daļā (t.s. Ihtimanska), kur atrodas Ihtimanas pašvaldība, vidusdaļā (t.s. Reala (Real)) ar Panagurištes (Panagurishte), Strelčas (Strelcha) un Karlovo pašvaldību un austrumu daļā (Sarnena) ar Brezovo pašvaldību.

Klimats ir mēreni kontinentāls. Ziemā temperatūra ir starp -1 un +1oС, vasarā temperatūra zemākajos rajonos ir ap 20oС un augstākajās teritorijās ap 16oС. Sniega sega turas 1-2 mēnešus. Ar tā ozolu un dižskābāržu mežiem, daudzajām alām un karstajiem avotiem reģionu cilvēki apdzīvo no 5.g.t.p.m.ē. Trāķieši atstāja zelta dārgumu krājumus Panagurištē, un romieši daudz drupu Hisarjā (Hissarya). Bulgārijas bioreģions “Sredna gora” sastāv no sešām pašvaldībām, kuras raksturo tabulā zemāk ietvertie dati.Pašvaldība

Pašvaldības centrs

Iedzīvotāji

Teritorija,

ha

Mežu teritorija,

ha

%

Lauksaimniecības teritorija,

ha

Panagurishte

21 000

30 240

59 800

28 000

46.7 %

24 200

(40.4 %)

Strelcha

4 900

5 800

22 400

8 500

38 %

12 900

57 %

Hissar

8 900

15 200

54 900

25 000

37 %

33 000

40%

Brezovo

1 900

8 000

46 500

21 000/

45 %

23 200

49 %

Karlovo

29 000

62 200

1 09 000

51 200

47 %

45 700

44 %

Ihtiman

13 700

19 500

51 600

26 500

51%

19 500

38%

Kopā

79 400

140 940

3 44 200

153 400

44%

158 500

46 %

 

Reģions ir vides ziņā tīrs, ar labi attīstītām lauksaimniecības un mežsaimniecības aktivitātēm. Tas nav bagāts ar rūdām vai minerāliem un atrodas tālu no dabasgāzes piegādes cauruļvadiem. Elektroenerģija un nafta rūpniecības un sabiedriskajam sektoram, kā arī ogles un koksne dzīvojamā sektora apkurei ir galvenie izmantotie kurināmo veidi. Reģions ir bagāts ar biomasas atliekām, kas netiek efektīvi izmantotas. Tikai vienā pašvaldībā Ihtimanā (Ihtiman) ir 3 MW biomasas apkures katls, kurā izmanto šķeldu. Ir izveidotas divas saules fotoelementu stacijas ar aptuveno jaudu 2 MW.

Mežu pārvaldību nodrošina piecas mežu administrācijas, kas aptver piecas teritorijas, kuras raksturo tabulā zemāk ietvertie dati.

 

VPA – vietējā pārvaldības administrācija

Kopējā teritorija,

ha

Rūpnieciskā teritorija,

ha

Koksnes apjoms,

m³х1000

Gada pieaugums, m³/ha

Gadā izmantots,

Strelcha un Panagurishte

41 600

36 100

4 040

2.70

40 000

Hissar

20 800

7 500

1 117

2.87

17 700

Chekeritsa

Brezovo

22 286

14 400

3 414

2.56

43 500

Karlovo

25 614

20 790

2 957

3.04

40 500

Ihtiman

26 500

23 900

3 871

3.0

48 000

Kopā

136 800

102 690

15 399

-

189 700

 

Valstij pieder 79% reģiona teritorijas, pašvaldībai – 13%. Privātīpašuma daļa ir niecīga.

 

 

Reģiona teorētiskais enerģijas potenciāls

 

Apmežotās teritorijas

Koksnes masa

Gada pieaugums

Vidējais pieaugums uz 1 hа

Enerģijas potenciāls 50%

Enerģijas potenciāls

Enerģijas ekvivalents 50% mitrums

ha

Tūkstoši m3

m3

m3

m3

t

MWh

102 690

11 528

290 666

2.85

146 333

117 000

292 500

 

Biomasas tehniskās enerģijas potenciāls (balstīts uz mežizstrādi)

 

VPA – vietējā pārvaldības administrācija

Krūmāji

m3

Zari

m3

Koksne apkurei

m3

Kopējā koksne

m3

Strelcha un Panagurishte

800

3 299

21 076

25 175

Hissarya

239

2 188

6 298

8 725

Chekeritsa

Brezovo

246

4 530

14 740

19 516

Karlovo

450

6500

21 602

28 552

Ihtiman

530

7 800

25 500

33 830

Kopā

2 265

24 317

89 216

115 798

 

Kopējais ikgadējais biomasas potenciāls enerģijas vajadzībām ir novērtēts kā 115 798 m3 (92 638 tonnas) ar enerģijas ekvivalentu 230 GWh (78% no teorētiskā potenciāla).