Slavičina (Slavicin) un Brumova – Biļņice (Brumov-Bylnice) Čehija

Mērķa reģions atrodas Zlinas (Zlin) reģiona dienvidaustrumu daļā (Čehijas austrumu daļā). Izraudzītā reģiona austrumu un dienvidu robežas sakrīt ar Čehijas-Slovākijas robežu. Mērķa reģions sastāv no diviem pilsētu rajoniem (Slavičina un Brumova – Biļņice) ar divām pilsētām un vienpadsmit ciemiem. Apmēram 21 000 iedzīvotāju apdzīvo 206,5 km2 lielu teritoriju. Slavičina (6900 iedzīvotāji) un Brumova-Biļnice (5900 iedzīvotāji) ir lielākās apdzīvotās vietas un izvēlētās teritorijas dabiskie centri. Lielākā iedzīvotāju daļa dzīvo divu mazu upju ielejās, ko sauc Vlara un Brumovka. Baltie Karpati ar Javornik virsotni (782 m) un Pruklesy virsotni (835 m) ir dominējošā mērķa reģiona daļa. Slavičinas rajons ietver Slavičín, Bohuslavice nad Vláří, Lipová, Petrůvka, Rudimov un Šanov pašvaldības. Brumova-Biļņice rajons ietver Brumov – Bylnice, Jestřabí, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Rokytnice un Štítná nad Vláří-Popov pašvaldības. Meži klāj pusi no reģiona apdzīvoto vietu apkārtnes, tādējādi koksnes piegādes attālumi nav lieli. Lauksaimniecības zemes pārsvarā veido pļavas vai augļu dārzi, un tie ir potenciāls biomasas atkritumu avots. Kokapstrādes rūpniecība ir svarīgs potenciālais partneris šajā projektā. Vietējā ekonomika ir diezgan vienmērīgi sadalīta, un ikviens sektors (lauksaimniecība, rūpniecība, celtniecība, transports, publiskais sektors utt.) pārstāv vairāk nekā 24% ekonomisko aktivitāšu.

Enerģijas aspektā vissvarīgākā loma ir mājsaimniecībām (galvenokārt apkure) ar 56%, pakalpojumu sektoram (sabiedrisko ēku apkure) ar 30% un rūpniecībai ar 9% no kopējā enerģijas patēriņa. Saskaņā ar Zlinas reģiona teritoriālo enerģijas koncepciju lielākā daļa patērētās enerģijas nāk no dabasgāzes (42%), elektroenerģijas (37%) un cietajiem kurināmajiem (21%). Cietie kurināmie ir fosilo kurināmo un koksnes maisījums. Biomasas daļa pieaug, bet efektīvs profesionāls biomasas tirgus vēl nav izveidots. Mērķa reģionā nav izvietotas lielas elektrostacijas un lielākā daļa elektroenerģijas tiek importēta no citām Čehijas daļām. Elektroenerģija tiek ražota nelielos atjaunojamās enerģijas avotos (hidroelektrostacijas, fotoelementi) vai koģenerācijas stacijās, izmantojot dabasgāzi centralizētās siltumapgādes sistēmās Slavičinā.

Mērķa reģiona gada patēriņš pa enerģijas avotiem, MWh

Pašvaldība

Iedzīvotāju skaits

Cietie kurināmie

Šķidrie kurināmie

Gāzveida kurināmie

Atjaunojamie

Elektroenerģija

Kopā

Bohuslavice nad Vláří

407

3 107

0

287

0

611

4 004

Lipová

334

2 265

0

0

0

687

2 952

Petrůvka

326

2 515

0

0

28

754

3 297

Rudimov

249

1 725

0

0

0

557

2 282

Slavičín

6 916

29 460

63

67 856

3

18 700

116 083

Šanov

512

2 635

0

1 618

0

789

5 042

Brumov-Bylnice

5 905

24 901

0

17 699

50

19 028

61 677

Jestřabí

299

1 288

0

736

0

732

2 756

Návojná

710

3 320

0

813

0

1 518

5 651

Nedašov

1407

6 511

0

2 662

5

2 923

12 101

Nedašova Lhota

737

4 376

0

62

0

1 168

5 606

Rokytnice

589

4 498

0

187

0

742

5 428

Štítná nad Vláří-Popov

2 303

6 948

47

10 562

0

5 526

23 083

Kopā

20 694

93 548

110

102 483

86

53 733

249 961

Līdz šim reģionā ir īstenoti trīs ļoti svarīgi biomasas izmantošanas projekti. Visi tie ir lielas jaudas katlu mājas siltuma ražošanai, izmantojot zāģskaidas un koksnes šķeldu. Pirmais projekts ir katlu māja privātuzņēmumā Javorník-Plus,s.r.o, kur var dedzināt arī salmus. Katla siltuma jauda ir 0,8 MW, un tas tika uzstādīts 2003.gadā. Otrs projekts ir katlu māja centralizētās siltumapgādes sistēmai Slavičinas vienā daļā ar jaudu 1,6 MW, un tā tika uzstādīta 2003.gadā. Šobrīd Slavičinas pašvaldībā tiek plānots palielināt biomasas izmantošanu apkurei galvenajā pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas daļā. Pēdējais projekts ir vecās katlu mājas rekonstrukcija Brumovas-Biļņices centralizētajā siltumapgādes sistēmā 2009.gadā. Šī iekārta ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW ir lielākais biomasas aprīkojums mērķa reģionā. Brumovas-Biļņices pašvaldība atbalsta tālāku biomasas izmantošanas palielināšanos.

 

Svarīgākie biomasas projekti mērķa reģionā

Projekts

Biomasas veids

Pilsēta

Uzstādītā siltuma jauda

Operators

Uzstādīts

Katlu māja Brumovas-Biļņices
Družbas dzīvojamo māju rajonā

Zāģskaidas, korķis, koksnes atlikumi

Brumov-Bylnice

3

Služby města Brumov-Bylnice

2009

Katlu māja Slavičinā
Malé pole dzīvojamo māju rajonā

Zāģskaidas, korķis, koksnes šķelda

Slavičín

1,6

BTH Slavičín, s.r.o.

2003

Katlu māja JAVORNÍK - CZ - PLUS, s.r.o.

Zāģskaidas, koksnes šķelda, salmi

Štítná nad Vláří-Popov

0,8

JAVORNÍK - CZ - PLUS, s.r.o.

2003