Ahentāle Vācija

Ahentāles reģions un tā ekonomiskais ietvars

Alpu ieleja “Ahentāle” atrodas Bavārijas dienvidaustrumu daļā un ir novietota gar upi “Tiroler Ache”. Reģiona kopējā platība ir 474 km2, un to apdzīvo apmēram 30 000 iedzīvotāju.

Tā kā teritorija atrodas Bavārijas Alpu pakājē, lauksaimniecība un tūrisms ir galvenie reģiona ekonomikas pīlāri. Pēdējos gados Ahentāle ir radījusi spēcīgu “alternatīvā tūrisma” profilu.

1996.gadā astoņu Ahentāles pašvaldību mēri izveidoja “Ökomodell Achental”, reģionālās attīstības aģentūru, kuras darbība vērsta uz zemes izmantošanu, dabas aizsardzību, tūrismu un atjaunojamajām enerģijām. Tās galvenais mērķis ir reģiona veiksmīgai attīstībai izmantot iekšējo potenciālu, lai radītu produktu un pakalpojumu ķēdes ar augstu reģionālo vērtību.

Zemes izmantošana

Zeme galvenokārt tiek izmantota lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, vairāk kā 30% no reģiona ir aizsargājamas dabas teritorijas. Lauksaimniecībā dominē ganību pļavas, galvenokārt liellopiem un piena lopkopībai. 75% fermu ir ļoti mazas, tām ir mazāk nekā 20 hektāri lauksaimniecības zemes. Gandrīz puse reģiona ir klāta ar mežiem. Meži galvenokārt ir valsts īpašums. Kalnainā reljefa dēļ mežos dominē parastā egle.

Biomasas potenciāls un pašreizējais patēriņš

50 km rādiusā mežu atlikumu kopējais potenciāls ir 942 000 m3.

Ainavu apsaimniekošanas atlikumi veido 51 000 m3 potenciālu un atliekas no zāģētavām nodrošina 30 600 m3, tādēļ kopējais biomasas potenciāls ir 1 023 600 m3 gadā.

Pašreizējais koksnes šķeldas patēriņš ir 187 167 m3 centralizētās siltumapgādes sistēmās un decentralizētos katlos. Papildu pieejamie organiskie atlikumi ir dārzu atlikumi, citi bioloģiskie atkritumi un dzīvnieku atliekas, ko izmanto decentralizētās biogāzes stacijās.

Esošie un nākamie projekti bioenerģijas sektorā

Ahentāles reģions ir definējis precīzu kvalitātes kritēriju kopumu reģionālajiem bioenerģijas projektiem: bioenerģijas aktivitātēm ir labi jāiekļaujas ielejas esošajās ekonomikas un kultūras struktūrās un jānodrošina augsta energoefektivitāte. Projekti, kas atbilst šiem kritērijiem, ir centralizētās siltumapgādes sistēmas, kurās tiek izmantota koksnes šķelda, mazas decentralizētas biogāzes stacijas un koksnes gazifikācijas tehnoloģijas. Reģions ir izveidojis reģionālo bioenerģijas centru (Biomassehof Achental), kas ir tapis publiskās un privātās partnerības ietvaros un kalpo kā galvenais nākotnes bioenerģijas attīstības dzinējspēks un veicinātājs reģionā.

Alpu ieleja Ahentāle cenšas dalīties ar savu veiksmīgo reģionālās attīstības pieredzi, veidojot “bioenerģijas reģionu”.