Sredna Gora Bulharsko

Tento bulharský bioregion zahrnuje území pohoří Sredna Gora o celkové rozloze 5 990 km², v délce 285 km a o šířce 50 km. V tomto regionu žije 121 440 obyvatel.

Pohoří Sredna Gora leží ve střední části Bulharska mezi Balkánským pohořím a Thráckou nížinou. Nejvyšší horou je hora Bogdan o výšce 1 604 m. Pohoří leží souběžně s Balkánským pohořím. Pohoří Sredna Gora je rozděleno do tří částí řekami Topolnica a Stryama: západní (tzv. Ihtimanska), kde leží město Ihtiman; střední (tzv. Real) s městy Panagurište, Strelcha a Karlovo a východní (Sarnena) s městem Brezovo.

Podnebí je mírné kontinentální. Teploty se v zimě pohybují mezi -1 a +1 °C; letní teploty v níže položených oblastech jsou v průměru 20 °C a přibližně 16 °C ve výše položených oblastech. Sněhová pokrývka trvá 1–2 měsíce. Díky dubovým a bukovým lesům, řadě jeskyní a teplému jarnímu počasí byl tento region obýván lidmi už od 5. tisíciletí před n. l. Thrákové zanechali v Panagurište zlatý poklad a Římané trosky v Hissaryi. Pilotní bulharský bioregion „Sredna Gora“ tvoří 6 měst s těmito vlastnostmi:

Města

Vlastní město

Počet obyvatel

Rozloha v

ha

Lesní porost

ha

%

Zemědělská půda

ha

Panagurište

21 000

30 240

59 800

28 000

46,7 %

24 200

(40,4 %)

Strelcha

4 900

5 800

22 400

8 500

38 %

12 900

57 %

Hissar

8 900

15 200

54 900

25 000

37 %

33 000

40%

Brezovo

1 900

8 000

46 500

21 000/

45 %

23 200

49 %

Karlovo

29 000

62 200

1 09 000

51 200

47 %

45 700

44 %

Ihtiman

13 700

19 500

51 600

26 500

51 %

19 500

38 %

Celkem

79 400

140 940

3 44 200

153 400

44 %

158 500

46 %

 

Region je ekologicky nenarušený s dobře rozvinutým zemědělským a lesním hospodářstvím. Není bohatý na rudy a nerostné bohatství a je vzdálený od trasy plynovodu. Nejčastěji používanými palivy jsou elektřina a ropa v průmyslovém odvětví a uhlí a dřevo pro vytápění domácností. Region má bohaté zásoby odpadní biomasy, která není účinným způsobem využívána. Pouze jedno z měst, Ihtiman, vybudovalo teplárnu na spalování biomasy – dřevní štěpky o výkonu 3 MW. V nedávné době byly postaveny 2 fotovoltaické elektrárny (přibližně o výkonu 2 megawatt).

 

Lesní hospodářství zajišťuje pět lesních správ, které mají na starosti pět území s těmito vlastnostmi:

 

MLS – Místní lesní správa

Celková rozloha

ha

Průmyslové území

ha

Lesní fond

m³ х1000

Roční přírůstek m³/ha

Roční těžba

MLS (Strelcha a Panagurište)

41 600

36 100

4 040

2,70

40 000

MLS (Hissar)

20 800

7 500

1 117

2,87

17 700

MLS (Chekeritsa

Brezovo)

22 286

14 400

3 414

2,56

43 500

MLS (Karlovo)

25 614

20 790

2 957

3,04

40 500

MLS (Ihtiman)

26 500

23 900

3 871

3,0

48 000

Celkem

136 800

102 690

15 399

-

189 700

 

Stát vlastní 79 % území regionu, přičemž obecní majetek činí 13 %. Podíl soukromého vlastnictví je zanedbatelný.

 

 

Teoretický energetický potenciál regionu

 

Zalesněné oblasti

Objem dřeva

Roční přírůstek

Průměrný přírůstek na 1 ha

Energetický potenciál 50 %

Energetický potenciál

Energetický ekvivalent při použití paliva s 50% vlhkostí

ha

tisíc m3

m3

m3

m3

t

MWh

102 690

11 528

290 666

2.85

146 333

117 000

292 500

 

Technický energetický potenciál biomasy (na základě těžby dřeva)

 

MLS – Místní lesní správa

 

chrastí

m3

větve

m3

dřevo určené k vytápění

m3

Celková rozloha lesa

m3

LMA (Strelcha a Panagurište)

800

3 299

21 076

25 175

LMA (Hissarya)

239

2 188

6 298

8 725

LMA(Chekeritsa

Brezovo)

246

4 530

14 740

19 516

LMA (Karlovo)

450

6500

21 602

28 552

LMA (Ihtiman)

530

7 800

25 500

33 830

Celkem

2 265

24 317

89 216

115 798

 

Celkové množství biomasy se odhaduje na 115 798 m3 neboli 92 638 tun, jejíž energetický ekvivalent činí 230 GWh (78 % teoretického potenciálu).