Okres WESTMEATH Irsko

Okres Westmeath leží ve střední částí Irska v západní části provincie Leinster a je běžně nazýván „jezerní okres“. Okres se rozkládá na rozloze 1 764 km² (710 čtverečních mil) a žije zde 79 403 (2006) obyvatel, což představuje 10% nárůst oproti roku 2002. Hospodářskou základnu Westmeathu tvoří tradičně zemědělství, které je však na ústupu. Půda je využívána převážně jako pastviny, chová se tu hlavně hovězí dobytek, část zemědělské činnosti se věnuje produkci mléka a jen malý podíl obdělávání půdy a lesnictví. Cestovní ruch ve Westmeathu se soustřeďuje zejména kolem jezer a řek, kde se rovněž nachází lehký průmysl, který se věnuje zejména zpracování potravin a výrobě spotřebního zboží.

K výrobě energie se využívá zejména ropy 64 %, elektřiny 16 % a zemního plynu 12 %, přičemž určitý podíl rovněž tvoří využití rašeliny a uhlí. Okres je proto z devadesáti procent závislý na dovozu fosilních paliv, přičemž podíl obnovitelné energie se odhaduje na 1 %. V okrese se nevyrábí významné množství energie, v těsné blízkosti se však nacházejí elektrárny na spalování rašeliny. Probíhá iniciativa s cílem vytvořit síť lesních pěstitelů, kteří by dodávali těmto místním elektrárnám biomasu pro společné spalování.