Limbaži Lotyšsko

Region Limbaži leží na břehu Baltského moře – v severozápadní části Rižského zálivu a na hranici s Estonskem. Na rozloze 2 439 km2 zde žije přibližně 35 500 obyvatel. Region tvoří 3 samostatné správní oblasti – Limbaži, Salacgrīva a Aloja. Každá z těchto částí má místní samosprávu.

Limbaži je regionem bohatým na lesy. V roce 2008 pokrýval les 53,4 % regionu Limbaži, což přesahuje lotyšský průměr. Hlavní hospodářské činnosti v regonu souvisejí se zemědělstvím, lesnictvím a rybářským průmyslem. Vzhledem k tomu, že lesnictví je jednou z nejdůležitějších průmyslových činností, nachází se v regionu přibližně 15 lesnických a 40 dřevozpracovatelských závodů. Přibližně 40 % zaměstnaných osob tvoří zaměstnanci ve veřejném sektoru a ~60 % v soukromém sektoru. Míra nezaměstnanosti v roce 2009 činila 14,6 %.

Region Limbaži nemá přístup k rozvodům zemního plynu, a proto je dřevní biomasa hlavním zdrojem energie používaným k výrobě tepla a to jak v systému místního a dálkového rozvodu tepla, tak v průmyslu. Nejvýznamnějšími spotřebiteli dřevního paliva jsou Limbažská teplárenská společnost, Limbažu Siltums, závod na zpracování ryb Brīvais Vilnis a několik obecních kotelen. Celková instalovaná tepelná kapacita většiny významných tepelných zdrojů činí přibližně 90 megawatt. Kromě toho je zde ještě řada relativně nízkokapacitních tepelných zdrojů – systémy individuálního vytápění, z nichž většina je založena na spalování dřevěného paliva – topného dřeva, pelet a pilinových briket. Dřevěné palivo se nakupuje u místních výrobců; v závislosti na ceně se však někdy dováží z okolních regionů. Téměř veškerá elektřina v regionu Limbaži se dováží prostřednictvím elektrické rozvodné soustavy. Jediným zdrojem pro výrobu elektřiny v regionu Limbaži jsou dvě malé vodní elektrárny (0,05 a 0,035 MW) a větrné generátory (1,2 MW) u města Ainaži. V regionu Limbaži je sedm soustav dálkového vytápění: ve městech Limbaži, Aloja, Salacgrīva, Umurga, Pociems, Liepupe a Ozolmuiža. Všechny využívají pro výrobu tepla pevnou dřevěnou biomasu nebo společné spalování s uhlím či ropnými produkty. V současnosti jsou zpracovávány některé další projekty na využití biomasy, např. stavba nového závodu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v Limbaži či stavba dvou závodů pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla na bioplyn. Chybějící rozvod zemního plynu v regionu napomáhá rozsáhlejšímu využívání dřevěných paliv v systémech místního a dálkového vytápění, přičemž vytvoření místní sítě s bioenergií v regionu Limbaži zajistí rozvoj související infrastruktury. Nákup kvalitních biopaliv za výhodné ceny je však stále – zvláště pro menší odběratele – obtížný. Projekt BioRegions pomůže zvýšit dostupnost zdrojů energie odpovídající kvality a napomůže dalšímu rozvoji bioenergie v regionu.