Achental Německo

Region „Achental“ a jeho hospodářská struktura

Alpské údolí „Achental“ se rozkládá v okolí řeky Tiroler Ache na jihovýchodě Bavorska. Celková rozloha regionu činí 474 km2 a žije zde přibližně 30 000 obyvatel.

Vzhledem k tomu, že se region nachází na úpatí bavorských Alp, tvoří jeho hlavní hospodářské pilíře zemědělství a cestovní ruch. V posledních letech věnoval Achental pozornost rozvoji takzvané alternativní turistiky.

V roce 1996 vytvořili starostové osmi achentalských měst „Ökomodell Achental“: regionální rozvojovou agenturu se zaměřením na využití půdy, ochranu přírody, cestovní ruch a obnovitelné zdroje energií. Jejím hlavním cílem pro region je úspěšné využití místního potenciálu k vytvoření produktů a řetězců služeb s vysokou regionální hodnotou.

Využití půdy

Pokud jde o využití půdy, převládá zemědělství a lesnictví; více než 30 % regionu tvoří chráněná příroda. V zemědělství převládají louky a pastviny, využívané zejména pro chov dobytka a mléčný průmysl. 75 % zemědělských podniků jsou velmi malé a obdělávají méně než 20 hektarů zemědělské půdy. Téměř polovina regionu je pokryta lesy. Většina lesů je ve veřejném vlastnictví. V lesích horské krajiny převládá smrk ztepilý (Picea abies).

Potenciál využití biomasy a stávající spotřeba

Zpracovatelné zbytky z lesa v okruhu 50 kilometrů představují potenciál o objemu 942 000 m3.

Zpracovatelné zbytky z lesního hospodaření představují potenciál 51 000 m3 a zbytky z pil 30 600 m3. Celkový potenciál biomasy tak činí 1 023 600 m3 ročně.

V současnosti se spotřebuje 187 167 m3 dřevní štěpky pro systémy dálkového vytápění a kotle pro decentralizované vytápění. Další organické zbytky představují využitelné zbytky ze zahrad, další biologický odpad a živočišné zbytky, které jsou využívány v decentralizovaných závodech na bioplyn.

Stávající a připravované projekty v odvětví bioenergie

Region Achental stanovil soubor měřítek kvality pro regionální projekty v oblasti bioenergie: Bioenergetické projekty se musí přizpůsobit stávajícím hospodářským a kulturním strukturám v údolí a musí vykazovat vysokou energetickou účinnost. Projekty splňující tato kritéria jsou sítě dálkového vytápění využívající dřevní štěpku, malé decentralizované závody na bioplyn a technologie na zplyňování dřeva. Region založil středisko pro bioenergii (Biomassehof Achental), které je založeno jako partnerství veřejného soukromého sektoru a které má být hnací silou budoucího rozvoje bioenergie v regionu a napomáhat mu.

Alpské údolí Achental se snaží šířit vlastní úspěšný regionální rozvoj jakožto rozvoj bioenergetického regionu.