LIMBAZI Латвия

Лимбажи е регион на брега на Балтийско мори – в северо-западната част на залива на Рига. Дели граница с Естония. Населението е около 35.5 хил. жители, които живеят на територия от 2439 км. Регионът се състои от три независими административни части – Лимбажи, Салакгрива и Алоя. Всеки от тях има местно управление.

Лимбажи е регион с много гори. През 2008 те заемаха 53,4 % от цялата площ на региона, което над средната стойност за Латвия. Основните му икономически дейности се асоциират със стопанската, горската и риболовната индустрии.Тъй като дейностите по горите са сред най-значителните индустриални дейности, в региона има около 15 горски и 40 дървопреработвателни компании. Около 40% от всички работници са в обществения сектор и около 60% - в частния. Безработицата в края на 2009 беше 14.6%.

Регионът Лимбажи няма достъп до мрежата за доставка на природен газ, затова биомасата е основния източник на енергия за топлина – както в местното и централното отопление, така и за индустриални цели. Повечето значителни количества дървесно гориво са консумирани от местната компания за отопление на Лимбажи “Limbažu Siltums”, компанията за преработка на рибни продукти “Brīvais Vilnis” и някои котли, оперирани от общината. Общият брои инсталирани отоплителни мощности е около 90 МВт. Освен това, има няколко топлинни източника със сравнително малък капацитет – отделни отоплителни системи и повечето от тях работят основно на дървесно гориво – дърва за огрев, пелети, стърготини и брикети. Дървесното гориво се закупува от местни производители, но в зависимост от цената понякога то се доставя от съседните региони. Почти цялата електрическа енергия в Лимбажи идва от електрическата мрежа. Две малки водни инсталации (0.05 и 0.035 МВ)и ветрови генератори (1.2 МВ) до Аинажи са единствените източници на електрическа енергия за Лимбажи. Има седем областни системи за отопление в региона: Лимбажи – град, Алоя, Салакгрива, Умурга, Посиемс, Липупе и Озолмуца. Всички използват въглища или мазут,за отопление твърда биомаса за непосредствено изгаряне или в когенерации. Например, някои настоящи проекти за биомасаразглеждат бъдещото конструиране на нова когенерация за биомаса в Лимбажи и две когенерации за биогаз. Липсата на мрежа за доставка на природен газ в региона е спомогнала за интензивното използване на дървесно гориво от местните производители на топлина и местните системи за отопление. Създаването на местна биоенергийна мрежа в региона Лимбажи ще осигури развитието на съответната инфраструктура. Но понякога е трудно за клиентите на биогорива да закупуват висококачествено гориво на разумна цена. Проектът Биорегиони ще спомогне за повишаване качеството на източниците на биоенергия и ще допринесе за по-нататъшното развитие на биоенергията в региона.