Ахентал Германия

Регионът Ахентал и икономическата му рамка

Разположена в юго-източната част на Бавария, алпийската долина Ахентал се намира по река Тиролер Ахе. Регионът има обща площ от 474 км2и население от почти 30000 жители.

Разположен по периферията на Баварските Алпи, Ахентал има за основни икономически сектори селското стопанство и туризма. През последните години Ахентал е изработил силен профил в областта на алтернативния туризъм. През 1996, кметовете на осем общини от Ахентал сформираха “Ökomodell Achental“.

Регионалната агенция за развитие е съсредоточена върху използването на земите, защитата на природата, туризма и възобновяемите енергии. Основна цел на региона е да използва успешно еднородния си потенциал за създаване на продукти и услуги с високо качество.

Използване на земите

Използването на земните площи е най-вече със селскостопански и горски характер. Повече от 30% от природата на региона е защитена. Селското стопанство заема най-вече зелени площи за отглеждане на говеда и производство на млечни продукти. 75% от фермите са много малки – по-малко от 20 ха стопанска земя. Почти половината от региона е покрит с гори. По-голямата част от тях са публична собственост. Поради планинския релеф, в горите най-често се срещат смърчовете.

Потенциалът за биомаса и настоящата консумация

В радиус от 50 км остатъците от горите предлагат цялостен потенциал от 942 000 м3.

Остатъците от управлението на земите предлагат потенциал от 51 000 м3, а остатъците от дъскорезниците - 30 600 м3. Така общия потенциал на биомасата е 1 023 600 м3/ год.

Настоящата консумация на дървесния чипс е 187 167 м3 за системите с централно отопление и децентрализиран котел. Допълнителни органични остатъци са остатъците от градини, други отпадъци от аграрното стопанство и животновъдството. Те се използват при децентрализирани инсталации за биогаз.

Съществуващи и предстоящи проекти в биоенергийния сектор

Регионът Ахентал е дефинирал прецизен набор от критерии за качеството за регионалните биоенергийни проекти: биоенергийните дейности трябва да са добре адаптирани към съществуващите икономически и културни структури и да имат висока енергийна ефективност. Проектите, които изпълняват тези критерии за качество, са системи за централно отопление на дървесен чипс, малки децентрализирани инсталации на биогаз и реализирани газифицирани технологии на дървесина. Регионът е създал регионален биоенергиен център (Biomassehof Achental), който е на базата на публично-частно партньорство и служи като основен двигател на бъдещото развитие на биоенергията в региона.

Долината Ахентал в Аплите желае да разпространява успеха на собственото си регионално развитие като „биоенергиен регион“.